REALIZOVANÉ 2011 FOTOGALÉRIA

Office:
PELA, s.r.o.
Nám. Slobody 7
034 01 Ružomberok
Tel./fax: +421 44 432 24 70
Mobil: +421 908 075 846
E-mail: pela@pela.sk
Web: www.pela.sk

ID údaje

PELA, s.r.o.
Dončova 1446/11, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 801 704 DIČ: 2022407299
IČ DPH: SK2022407299
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka 19183/L
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s., č. účtu: 4005206401 / 7500
IBAN: SK53 7500 0000 0040 0520 6401
SWIFT: CEKOSKBX